ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Η υποβολή αιτήματος αγοράς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή με κάθε άλλο διατιθέμενο μέσο υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας. Οι όροι αυτοί θα διέπουν κάθε μεταξύ μας συναλλαγή.

Όλες οι μεταξύ μας συναλλαγές θα διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία καταναλωτή, την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων και τις εκάστοτε εφαρμοστέες φορολογικές διατάξεις.


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ


Κατά την εγγραφή σας, καλείστε να καταχωρήσετε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα που παρέχεται, προσωπικά σας στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, για την ακρίβεια των οποίων είστε υπεύθυνοι, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των μεταξύ μας συναλλαγών.

Οι παραγγελίες που τοποθετούνται μέσω της ιστοσελίδας μας με χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και των κωδικών που εσείς εισαγάγατε, τεκμαίρονται ως παραγγελίες δικές σας, καθώς εσείς έχετε την αποκλειστική ευθύνη χειρισμού των κωδικών σας και την προστασία του απορρήτου αυτών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ


Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, αυτή θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μόνο μετά τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης. Στο μήνυμα αυτό θα ορίζονται οι όροι παράδοσης (τόπος και εκτιμώμενος χρόνος).

Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, αποτελεί ευθύνη σας να μελετήσετε τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, όπως αυτά εμφανίζονται στις σχετικές επιλογές της ιστοσελίδας μας.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ


Η παράδοση των προϊόντων μας θα γίνεται στον ορισθέντα εκ μέρους σας τόπο και στον ενδεικτικό χρόνο που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Τυχόν αδυναμία μας να παραδώσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα προϊόντα μας δεν θα θεωρείται ης πλημμελής εκ μέρους μας εκπλήρωση της σύμβασης, καθώς οφείλεται σε εξωγενείς και δυσχερώς προβλέψιμους παράγοντες.

Αδυναμία σας να παραλάβετε τα προϊόντα μας στον ορισθέντα τόπο και χρόνο και αίτημά σας για εκ νέου αποστολή αυτών θα συνεπάγεται χρέωσή σας με το κόστος της μεταφορικής, το οποίο ανέρχεται σε ___,00.


ΠΛΗΡΩΜΗ


Πρέπει να ορίζεται ο τρόπος πληρωμής κατά την παραγγελία.

Οι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω:

  1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής και Χρεωστικής Κάρτας.
  2. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή).
  3. Κατάθεση σε λογαριασμό μία εκ των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιβεβαιώσουμε άμεσα την πληρωμή σας μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης:

  1. Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο Αριθμός της Παραγγελίας σας.
  2. Κατά την κατάθεση του ποσού στην τράπεζα να αναγράφετε στην αιτιολογία ή στις πληροφορίες για τον δικαιούχο μόνο τα ψηφία του Αριθμού Παραγγελίας σας. (αποφύγετε λέξεις όπως «αρ. παραγγελίας» «κωδ. παραγγελίας» κτλ.).
* Εάν παραλείψετε να εισαγάγετε αυτόν τον αριθμό, υπάρχει πιθανότητα καθυστέρησης ή απώλειας της πληρωμής σας.Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κατάθεσή σας, είναι οι ακόλουθοι:

Όνομα δικαιούχου: CARASSO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR28 0172 2230 0052 2302 3745 582
Λογαριασμός: 52 2302 3745 582
BIC: PIRBGRAA


Τράπεζα: Alpha Bank
IBAN: GR02 0140 7140 7140 0200 2007 164
Λογαριασμός: 7140 0200 2007 164
BIC: CRBAGRAA


Τράπεζα: Eurobank
IBAN: GR43 0260 2890 0003 2020 0507 827
Λογαριασμός: 00260 2893 2020 0507 827
BIC: ERBKGRAA


Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR76 0110 8390 0000 8390 0146 487
Λογαριασμός: 839 001464 87
BIC: ETHNGRAA


Τράπεζα: Pro Credit Bank
IBAN: GR77 1160 0000 0000 0140 0003 701


ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ


Τα προϊόντα που θα παραλάβετε καλύπτουν όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις ποιότητας και φέρουν τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που αναφέρονται κατ’ είδος.

Η εταιρία μας ευθύνεται καταρχήν για τα προσφερόμενα είδη στην έκταση που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας καταναλωτή.

Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις που η χρήση των προϊόντων μας είχε συνέπειες (ερεθισμοί, αλλεργικά συμπτώματα κ.ο.κ.) τα οποία οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευαισθησίες της επιδερμίδας του μωρού σας. Εφόσον παρατηρήσετε τέτοια συμπτώματα, συνιστάται η άμεση ενημέρωσή μας αλλά και η διακοπή χρήσης των προϊόντων μας, μέχρις ότου ο ιατρός σας σάς δώσει την αναγκαία καθοδήγηση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ


Η εταιρία μας θα εξετάσει καλόπιστα κάθε παράπονό σας από τα προϊόντα μας και κάθε σύστασή σας για την περαιτέρω βελτίωση αυτών.

Η εκ μέρους σας επιστροφή προϊόντων θα γίνεται δεκτή μόνον αν προκύψει ότι αυτά φέρουν ελάττωμα ή ιδιότητες και χαρακτηριστικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας ή ότι δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία σας.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται μετά από μεταξύ μας επικοινωνία και τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε από την Ιστοσελίδα μας μπορείτε να κινήσετε την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ). Είναι διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


CARASSO Α.Ε.
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Πυλάια, 55535, Ι. Κρανιδιώτη 2, L1 Κτίριο
ΑΦΜ: 999124955 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ