ΠΑΝΕΣ 

Πάνες Agnotis No 1

No

1

2-5 kg

4 Πακέτα
24,99 €
Πάνες
176
Τιμή πάνας
0,14
Πάνες Agnotis No 2

No

2

3-6 kg

4 Πακέτα
25,99 €
Πάνες
168
Τιμή πάνας
0,15
Πάνες Agnotis No 3

No

3

4-9 kg

3 Πακέτα
27,99 €
Πάνες
150
Τιμή πάνας
0,19
Πάνες Agnotis No 4

No

4

7-18 kg

3 Πακέτα
27,99 €
Πάνες
132
Τιμή πάνας
0,21
Πάνες Agnotis No 4+

No

4+

9-20 kg

3 Πακέτα
27,99 €
Πάνες
120
Τιμή πάνας
0,23
Πάνες Agnotis No 5

No

5

11-25 kg

3 Πακέτα
27,99 €
Πάνες
120
Τιμή πάνας
0,23
Πάνες Agnotis No 6

No

6

16-30 kg

3 Πακέτα
27,99 €
Πάνες
108
Τιμή πάνας
0,26