ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Δείγματα Agnotis No 1

No

1

2-5 kg

Δοκιμή
Δείγματα Agnotis No 2

No

2

2-5 kg

Δοκιμή
Δείγματα Agnotis No 3

No

3

4-9 kg

Δοκιμή
Δείγματα Agnotis No 4

No

4

7-18 kg

Δοκιμή
Δείγματα Agnotis No 5

No

5

11-25 kg

Δοκιμή
Δείγματα Agnotis No 6

No

6

16-30 kg

Δοκιμή